Guatr Atom Tedavisi

Guatr atom tedavisi nasıl uygulanır?

Guatr atom tedavisi verilecek hastalar mutlaka aç olmalıdır. Hasta aç olduğunda, guatr atom tedavisi için verilen radyoaktif iyot mide-bağırsak sisteminden daha iyi emilir ve atom tedavisi daha etkili olur. Kapsül tercih edilirse bu kapsül yutulur, sıvı tercih edilirse sıvı atom içilir. Guatr atom tedavisi’nden sonra, nadir de olsa, hastalarda bulantı, kusma olabilir. Bulantı için kuvvetli bulantı kesici iğne yapmak gerekebilir ama eğer atom tedavisi’ne başlamadan 1 saat önce bulantı kesici hap verilirse hastaların radyoaktif iyot’u yuttuktan sonra bulanti hissetmesi daha nadir görülür.  Zehirli guatr, zehirli guvatr, zehirli guvatır, toksik guatr, toksik guvatr, toksik guvatır, Graves hastalığı, Basedow hastalığı hep aynı anlama sahiptir.

Eğer, tiroid kanseri için verilen yüksek doz atom tedavisinden sonra kusma olursa ciddi sorun var demektir. Öncelikle kusmuktaki radyoaktif iyot’un ne kadar olduğunu anlamak gerekir. Sonra kusulan yer çok iyi bir şekilde temizlenmelidir. Hasta kustuktan sonra hasta yine özel odada tutulabilir ve atom tedavisi sonrasinda 5-7 gün sonra yapılacak vücut taramasındaki bulgulara göre bu hastalarda 4-6 ay içinde tekrar radyoaktif iyot yani atom tedavisi vermek gerekebilir.  Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olanı haşimoto hastalığıdır. Atom tedavisi ile radyoaktif iyot RAİ tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot RAİ tedavisini kullanmayı tercih eder.

Eğer guatr atom tedavisi, hipertiroidizm yani Graves hastalığı için veriliyorsa, hastanın özel bir odaya konulmasına gerek yoktur. Zehirli guatr yani hipertiroidi hastalığında verilen guatr atom tedavisi daha düşük doz ile yapıldığından hasta guatr atom tedavisi sonrasında hemen evine gidebilir. Hipertiroidi, hipertiroidizm, hipertroidi, hipertroidizm; hipotiroidi, hipotiroidizm, hipotroidi aynı anlamda kullanılmaktadır; aynı şekilde tiroid, troid, tiroit ve troit; guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de aynı anlamda kullanıldığı gibi. Graves hastalığı, hipertiroid, zehirli guatr, tiroid nodülü hastalıklarında kullanılan guatr atom tedavisi ‘nin kanser yaptığına dair hiç bir bilimsel bulgu mevcut degildir.

http://tiroid.org.tr/guatr-atom-tedavisi/